'ශ්‍රී ලංකාව බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක්'

'ශ්‍රී ලංකාව බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක්'

ශ්‍රී ලංකාව බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අද ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ තිබේ.

මේ සදහා වන නිල උත්සවය අද උදෑසන බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආසියානු කලාප අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය පූනම් කෙත්‍රපාල් සිං විසින් බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අදාළ සහතිකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න වෙත එම උත්සවයේදී ලබාදීම සිදුකෙරිණි.

මේ අනුව අග්නිදිග ආසියාතික කලාපයේ බරවා රෝගය තුරන් කළ දෙවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇත.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරි සැප්තැම්බර් මාසයේ මැලේරියා රෝගය තුරන් කළ රටක් යන සහතිකය ද ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වනු ඇති බවයි.