උතුරේ හමුදා කඳවුරු වහා ඉවත් කරන්න - වවුනියාවේ උද්ඝෝෂණයක්

Protest in Omanthai

උතුරු පළාත තුළ නැවත පදිංචි වූ දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් අත්පත් කරගනිමින් පිහිටා ඇති යුද හමුදා කඳවුරු වහා ඉවත් කරන ලෙස ඉඩම් හිමිකරුවෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඔවුන් එසේ ඉල්ලා සිටියේ ඕමන්ත සීමා මුරපොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් දියත් කරමින්.

ආණ්ඩුව බලයට පත්ව වසර එකහමාරක කාලයක් ගත වි ඇතත් දෙමළ ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු මෙතෙක් ඉටු කොට නොමැති බව ඔවුන්ගේ චෝදනාවයි.

බලයට පත් වූ වහාම උතුරේ දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් අත්පත් කරගනිමින් පිහිටුවා තිබෙන හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන බවට පොරොන්දු වූ ආණ්ඩුව, දෙමළ ජනතාව මුලා කරමින් සිටින බවත් උද්ඝෝෂකයෝ පවසති.

එබැවින් ආණ්ඩුව කෙරෙහි දෙමළ ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ වැටී ඇති බව පවසන උද්ඝෝෂකයෝ, දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් තුළ පිහිටි යුද හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන තෙක් විරෝධතා වැඩසටහන් ඉදිරියටත් පවත්වන බව අවධාරණය කරති.

A-9 මාර්ගයද අවහිර කරමින් පැවැත්වුණු මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුණේ වවුනියාව තරුණ සංවිධානය ඇතුලු සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් විසින්.

පසුව ඕමන්ත පොලීසියේ මැදිහත් වීමෙන් A-9 මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය යථා තත්වයට පත් විය.