සෝභිත හිමිගේ මරණය: ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමට අවසර

සෝභිත හිමියන්ගේ අවමඟුල් උත්සවය
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

සෝභිත හිමියන්ගේ මරණය සැක සහිත බව පවසමින් උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන් විසින් රහස් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණි

අපවත් වී වදාළ මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා මෙන් අධිකරණය නියෝග කළේය.

සෝභිත හිමියන්ගේ මරණය සැක සහිත බව පවසමින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන මෙන් ඉල්ලා උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන් විසින් රහස් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණි.

එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ අවස්ථාවේදී සොභිත හිමියන්ගේ අපවත්වීම සිදු වූ ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම පිණිස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් කොළඹ ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ අනිල් ජාසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත්කරන ලදි.

ඉන් අනතුරුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් කළ එම කමිටුව, සෝභිත හිමියන්ට ශ්‍රී ලංකාවේදී ප්‍රතිකාර ලබාදුන් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය බව දන්වා තිබිණ.

එම ඉල්ලීම පිළිගත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා මෙන් පරීක්ෂණ කමිටුවට නියෝග කළේය.