'මහින්දගේ පාද යාත්‍රාවලට ආණ්ඩුව බයයි'

'මහින්දගේ පාද යාත්‍රාවලට ආණ්ඩුව බයයි'

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සංවිධානය කළ පාද යාත්‍රාව අද උදේ ගැටඹේ විහාරස්ථානය අසලින් ආරම්භවී මාවනැල්ල දෙසට ගමන් කරමින් තිබුණි.

විශාල පිරිසක් මෙම පාද යාත්‍රාවට එක්වී සිටි අතර එහි ගමන්කළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායමට අයත් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ වර්තමාන ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පාද යාත්‍රාවලට බියක් දක්වන බවයි.

"වැඩබැරි ආණ්ඩුව ගෙදර පලවා හරින සටන තමයි අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නෙ. මේක ආරම්භයේ දීම ආණ්ඩුව බය වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රේමදාසගේ දැවැන්ත ආණ්ඩුව කඩා වට්ටපු එක් වැඩපිළිවෙලක් වුණේ පාද යාත්‍රාව. ඒ නිසා තමයි පාද යාත්‍රාවට ආණ්ඩුව බය වෙලා ඉන්නෙ" යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

පාද යාත්‍රාවට සහභාගී වී සිටි රෝහිත අබේගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ රජය පෙරලීම සඳහා ජනතාව පෙළ ගැසී අවසන් බවයි.

"බදු බර වලින් ජනතාව නන්නත්තාර කරපු ආණ්ඩුවක් මේක. අනෙක් පැත්තෙන් ඒකාධිපති වියරුවක් තියන ආණ්ඩුවක්, මැතිවරණ කල් දාන ආණ්ඩුවක්, ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න ජනතාව පෙළ ගැහිලා ඉවරයි" යනුවෙනුයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

වැඩි තොරතුරු සඳහා ඉහත වීඩියෝව නරඹන්න.