ප්‍රහාරක යානා මිළදී ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ප්‍රහාරක යානා මිළදී ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අලුතින් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා අටත් දොළහත් අතර සංඛ්‍යාවක් මිළදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇති බව ආණ්ඩුවේ සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.

භාවිතයට ගත හැකි මට්ටමේ ගුවන් යානා අඩු බවත් දැනට තිබෙන ගුවන් යානාවල කල් ඉකුත් වී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ බදාදා පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙමිනි.

ජාතික ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගෙන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඊට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.