එල්මෝ සමස්ත සමාජයට අයත් වූවෙක්- ජනාධිපති

එල්මෝ වෙනුවෙන් ජනපති උපහාරය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Prasad Purnimal jayamanna

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

එල්මෝ වෙනුවෙන් ජනපති උපහාරය

බීබීසී ලෝක සේවයේ සිංහල අංශයේ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී එල්මෝ ප්‍රනාන්දුගේ අභාවය ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට පමණක් නොව සමස්ත සමාජයේ සියලු අංශ වලට අත් වූ මහත් පාඩුවක් වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා එම ප්‍රකාශය කළේ දිවියෙන් සමුගත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා වෙනුවෙන් සිය උපහාරය පළ කිරීම සඳහා ඔහුගේ දේහය තැන්පත් කර තිබුණ නිවසට ලඟා වූ අවස්ථාවේ බීබීසී සංදේශයට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

එල්මෝ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කෘතහස්ත විද්වත් චරිතයක් වන බවයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.

'ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ උගත් බුද්ධිමත් ජනතාව එල්මෝගේ මෙහෙය අගය කළා. අද මාධ්‍ය චරිත පිළිබඳව විවිධ විවේචන තියෙනවා. විවිධ නිර්වචන තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා. මාධ්‍යවේදීන්ට අවශ්‍ය සුදුසුකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒත් එල්මෝ ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ පහළ වූ සැබෑ පරිණත චරිතයක්' ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.

'එල්මෝ යනු එක් ආයතනයකට අයත් තැනැත්තකු නොව සමස්ත සමාජයට අයත් වූවකු හැටියටයි' ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් විග්‍රහ කරන ලද්දේ.

එවැනි විද්වත් කෘතහස්ත මාධ්‍යවේදියකු රටට අහිමි වීම පිළිබඳව සංවේගයට පත් වන බව සඳහන් කළ ජනාධිපතිවරයා රට සහ රජය වෙනුවෙන් සිය දැඩි ශෝකය සහ කනගාටුව පළ කරන බවයි සඳහන් කළේ.