උඩරට පහතරට යා කළ නැදුන්ගමුවේ හස්ති රාජයා

උඩරට පහතරට යා කළ නැදුන්ගමුවේ හස්ති රාජයා

නැදුන්ගමුවේ හස්ති රාජයා ශ්‍රී ලංකාව සතු ජාතික සම්පතකි.

මේ ඇතා ගැන මේ දිනවල කතා බහට ලක් වන්නේ මහනුවර දළඳා පෙරහැර ආරම්භ වීමත් සමඟ.

නැදුන්ගමුවේ ඇතා ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට පහත රට එකතු කිරීමට හේතු වූ නියෝජිතයෙකු ලෙස අගය කෙරෙයි.

දළඳා කරඬුව වැඩම වීමේ චාරිත්‍රය උඩරට ඇතුන්ට පමණක් සීමා වී තිබුණු අතර පහත රට නැදුන්ගමුවට ඒ වරම ලබා දීම මගිනුයි ඇතා එම එකමුතුවට පදනම දැම්මේ.

නැදුන්ගමුවේ හස්ති රාජයා පිළිබඳ මේ වීඩියෝ පටය සංදේශය වෙනුවෙන් සකස් කළේ ප්‍රසාද් පුර්ණිමාල් ජයමාන්න.