ගංවතුරට හසු වූ කාන්තාවක සහ සුනඛයකුගේ දිවි බේරා ගැනෙයි

ගංවතුරට හසු වූ කාන්තාවක සහ සුනඛයකුගේ දිවි බේරා ගැනෙයි

ගංවතුරට හසු වූ මෝටර් රථයක සිර වී සිටි කාන්තාවක සහ ඇයගේ සුනඛයාගේ ජීවිතය බේරා ගන්නා ආකාරය ඇමරිකාවේ ලුසියානාහි රූපවාහිනී ආයතනයක් විසින් රූගත කරනු ලැබ තිබේ.

සහන කණ්ඩායම විසින් අනතුරට පත් මෝටර් රථය සොයා ගනු ලැබ ඇත්තේ බැටන් රූජ් ප්‍රදේශයේදී.

කාන්තාවගේ සහ සුනඛයාගේ දිවි බේරා ගනු ලැබ තිබෙන්නේ ඩේවිඩ් පන්ග් නමැති පුද්ගලයකු විසිනුයි.