ජාතිවාදයට එරෙහි ව්‍යාපාරයට බාධා

සාමාකාමී උද්ඝෝෂණයට එරෙහි ප්‍රහාරකයන්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

සාමාකාමී උද්ඝෝෂණයට එරෙහි 'සිංහලේ' ලෙස හඳුන්වා ගනු ලැබූ කණ්ඩායම

ජාතිවාදයට එරෙහිව කොළඹ පැවති සාමකාමී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයකට 'සිංහලේ' ලෙස පෙනී සිටි භික්ෂූන් ඇතුළු පිරිසක් කඩා වැදීමත් සමග උණුසුම්කාරී වාතාවරණයක් ඇති විය.

'අපි ඔක්කොම එකම ලේ' මැයෙන් සංවිධානය කොට තිබූ විරෝධතාවට බාධා කොට ඇති ඉහත කී පිරිස එහි තිබූ පුවරු කීපයක් ඉරා දැමූහ.

උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයට බාධා කළ පිරිස අත 'සිංහලේ' ලෙස හඳුන්වනු ලබන කොඩි තිබූ බවයි එහි සිටින වාර්තාකරුවෙක් බීබීසීයට ප්‍රකාශ කළේ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජාතිවාදයට එරෙහිව කොළඹ පැවති සාමකාමී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය

සිවිල් ක්‍රියාධරයන් විසින් සංවිධානය කරන ලද සාමකාමී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයට අවසර ලබා දී තිබුණත් වෙනත් පිරිසක් අවසරයකින් තොරව එහි පැමිණ ඇති බව පොලිසිය කියා සිටියේය.