පන්ති තහනමට එරෙහිව නැගෙනහිර සරසවියේත් උද්ඝෝෂණ

පන්ති තහනමට එරෙහිව නැගෙනහිර සරසවි සිසුහු උද්ඝෝෂණයක

නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා සහ වාණිජ පීඨවලට අයත් සිසුන් විසිහත් දෙනකුගේ පන්ති තහනම් කිරීමට එරෙහිව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුහු උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිරීති කඩ කිරීම සහ පරිපාලනයට බාධා වන අයුරින් හැසිරීම යන චෝදනා මත ඉහත කී සිසුන් විසිහත් දෙනාට මාස තුනක සිට මාස හය දක්වා කාලයක් පන්ති තහනම් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය කටයුතු කොට තිබේ.

පරිපාලනය විසින් එල්ල කරනු ලබන එම චෝදනා උද්ඝෝෂණයට එක් වී සිටි සිසුහු ප්‍රතික්ෂේප කරති.

අසාධාරණ සහ අයුක්ති සහගත අයුරින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පන්ති තහනමට ලක් කිරීමට පරිපාලනය කටයුතු කොට ඇති බවටත් ඔවුහු චෝදනා කරති.

නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට පැවති උද්ඝෝෂණය සඳහා දෙමළ සිසුන් පිරිසක්ද එක් වී සිටියහ.