ඇමරිකානු වෛද්‍යවරු විග්නේස්වරන් ගේ ඉල්ලීම ඉවත දමති

Medical check up
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පුනරුත්ථාපනය වූ එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජිකයින් සම්පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක්කොට ඔවුන් පිළිබදව වෛද්‍ය වාර්තා සැපයීම ඇමරිකානු වෛද්‍යවරුන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ තිබේ.

පුනරුත්ථාපනය වූ එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජිකයින් සම්පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක්කොට ඔවුන් පිළිබදව වෛද්‍ය වාර්තා සපයා දෙන මෙන් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා යාපනයට පැමිණ සිටින ඇමරිකානු වෛද්යවරුන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම එම වෛද්‍යවරුන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇත.

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී වී විග්නේස්වරන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඇමරිකානු තානාපති අතුල් කේෂාප්ගෙන් මුලින්ම මේ පිළිබදව විමසූ විට ඔහු කැමැත්ත පළ කළ බවයි උතුරු පළාත් සභාවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රී එම්.කේ.ශිවාජිලිංගම් පැවසුවේ.

තමන් ඒ පිළිබඳව පළාත් සභාවේදී කතා කළ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ඇමරිකානු තානාපතිවරයා ඊට එකඟ වූ බව යැයිද එම්.කේ.ශිවාජිලිංගම් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පුනරුත්ථාපනය වූ සියලුම එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජික සාමාජිකාවන් පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට ලක් කිරීමේ කටයුතු කෙසේ හෝ සිදු කරණ බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ

ඇමරිකානු වෛද්‍ය කණ්ඩායම යාපනයේ ඉඩෙයිකාඩු පළාතට පැමිණ වෛද්‍ය සායන කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව තමන් විසින් පුනරුත්ථාපනය වූ එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජිකයින් පිරිසක් පසුගිය සෙනසුරාදා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයා මගින් අදාළ ඇමරිකානු වෛද්‍ය කණ්ඩායමට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ව පරීක්ෂා කිරීම වෛද්‍යවරුන් වීසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළේ.

ඊට හේතු කාරණා විමසූ විට ඇමරිකානු වෛද්‍ය කණ්ඩායම පැවසුවේ තමන්ට එවැනි පරීක්ෂණ කිරීම පිණිස අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති බව පමණක් යැයි ශිවාජිලිංගම් මන්ත්රීවරයා පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් පුනරුත්ථාපනය වූ සියලුම එල්.ටී.ටී.ඊ.සාමාජික සාමාජිකාවන් පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට ලක් කිරීමේ කටයුතු උතුරු පළාත් සභාව විසින් කෙසේ හෝ සිදු කරණ බවද මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

උතුරු පළාත් සෞඛ්ය අමාත්‍යවරයා විසින් දියත් කොට ඇති එම වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යන බව කී මන්ත්‍රීවරයා ඒ සඳහා විදෙස් රටවල සහය අවශ්‍ය වේ නම් ඊට උදවු කිරීමට විදේශ රටවල් සූදානම් බවද ඔහු පැවසීය.