කනගරායන්කුලමේ බුදු පිළිම දෙකක් කඩා බිඳ දැමේ

යාපනය මහනුවර ඒ-09 මාර්ගයේ කනගරායන්කුලම ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කොට තිබූ බුදු පිළිම දෙකක් කිසියම් පිරිසක් විසින් සඳුදා රාත්‍රියේ කඩා බිඳ දමා තිබේ.

යාපනය මහනුවර A9 මාර්ගයේ කනගරායන්කුලම ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කොට තිබූ බුදු පිළිම දෙකක් කිසියම් පිරිසක් විසින් සඳුදා රාත්‍රියේ කඩා බිඳ දමා තිබේ.

එලෙස කඩා බිඳ දමා ඇත්තේ අඩි තුන හමාරක් සහ අඩි එක හමාරක් උසින් යුතු සුදු පැහැති බුදු පිළිම දෙකකි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුත් පොලිසියට පැමිණිලි කොට නොමැති අතර කනගරායන්කුලම පොලිසිය ඒ පිළිබඳ වන්නි දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.