බැන් කි මූන් ගාල්ලේ සංචාරයක

  • 2016 සැප්තැම්බර් 1
Image caption ගාලු කොටුවේ සංචාරයක නිරත වූ බැන් කි මූන් යුවළ

තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බැන් කි මූන් අද (සැප් 01) ගාල්ලට ළඟා විය.

'සංහිඳියාව සහ සහජීවනයේ දී තරුණ පරපුරේ භූමිකාව' යන මැයෙන් පැවැත්වෙන සමුළුවකට සහභාගි වීම සඳහා ගාල්ලට පැමිණි මහ ලේකම්වරයා අනතුරුව ගාලු කොටුවේ පිහිටි ශ්‍රී සුධර්මාලය විහාරස්ථානයට පැමිණ ආගමික වතාවත් හි නිරත විය.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා එම ප්‍රදේශයේ වෙනත් ආගමික නායකයෝ ද පැමිණ සිටියෝය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බන් කි මූන් හෙට යාපනේ සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතයි.

Image caption එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බැන් කි මූන් ගාල්ල ශ්‍රී සුධර්මාලය විහාරස්ථානයේ දී ආගමික වතාවත් වලට සහභාගී විය.
Image caption 'සංහිඳියාව සහ සහජීවනයේ දී තරුණ පරපුරේ භූමිකාව' සමුළුවට සහභාගී වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්වරයා
Image caption 'සංහිඳියාව සහ සහජීවනයේ දී තරුණ පරපුරේ භූමිකාව'