පවස නිවන්නට මිනිස් අතින් දිය දෝතක්

Image caption පිපාසයට දිය දෝතක්

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පවතින දැඩි ඉඩෝරය හේතුවෙන් වනයේ කුඩා වැව් සහ දිය කඩිති සිඳී යෑමෙන් වන සතුන් දැඩි පීඩාවට පත් වි ඇති බව වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂකයෝ පවසති.

ජලය සොයා පැමිණෙන වල් අලින්, මුවන්, හාවුන්, මී මින්නන් ඇතුළු වන සතුන් දඩයම්කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට පවා හසු වන බව වනජීවී නිළධාරීහු පවසති.

Image caption ජලය සොයා පැමිණෙන වන සතුන් දඩයම්කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට

හම්බන්තොට ප්‍රදේශිය ලේකම් ලේකම් කොට්ඨාශයේ සිඳී ගිය ප්‍රධාන වැවක් වන තම්මැන්නා වැවට බවුසර් මගින් ජල සැපයුම සිදු කරන්නේ වන සතුන්ගේ පිපාසය සංසිඳුවාලීම සඳහායි.

වල් අලින් ඇතුළු වන සතුන් විශාල පිරිසක් සිටින මෙම ප්‍රදේශයේ බවුසර් මගින් ජලය සැපයිම කිසිසේත් ප්‍රමාන නොවන බව රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි වාර්තා කරයි.

Image caption ජලය සිඳී යන දිය කඩිති

මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දිමට හැකි ආයතන හෝ පුද්ගලයින් වෙතොත් වනජිවි නිළධාරීන්ගේ සහාය මත කැලයේ සිඳී ගිය දිය කඩිති වලට ජලය රැගෙන යෑමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දිමට හැකි බවයි වනජීවි නිළධාරීන් පවසන්නේ.

දඩයම් කරුවන් ජලය සිඳී ගිය කුඩා වලවල් වලට වස මුසු කර ජලය රැස් කිරීම සිදු කර වන සතුන් දඩයම් කිරීමට සැලසුම් කරන හෙයින් සිඳී ගිය වැව් හා දිය කඩිති පිහිටි ප්‍රදේශවල නිරන්තරයෙන් වනජීවී නිළධාරීන් මුර සංචාරයේ යෙ‍දෙන බව හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂක නිළධාරී ඩබ්.එම්.ඒ ගුණතුංග පවසයි.

සේයා රූ: රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි.

Image caption පිපාසයට දිය දෝතක්
Image caption හිත් පිත් නැති ඉඩෝරය
Image caption පිපාසයට දිය දෝතක්