පවස නිවන්නට මිනිස් අතින් දිය දෝතක්

පිපාසයට දිය දෝතක්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පිපාසයට දිය දෝතක්

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පවතින දැඩි ඉඩෝරය හේතුවෙන් වනයේ කුඩා වැව් සහ දිය කඩිති සිඳී යෑමෙන් වන සතුන් දැඩි පීඩාවට පත් වි ඇති බව වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂකයෝ පවසති.

ජලය සොයා පැමිණෙන වල් අලින්, මුවන්, හාවුන්, මී මින්නන් ඇතුළු වන සතුන් දඩයම්කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට පවා හසු වන බව වනජීවී නිළධාරීහු පවසති.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජලය සොයා පැමිණෙන වන සතුන් දඩයම්කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට

හම්බන්තොට ප්‍රදේශිය ලේකම් ලේකම් කොට්ඨාශයේ සිඳී ගිය ප්‍රධාන වැවක් වන තම්මැන්නා වැවට බවුසර් මගින් ජල සැපයුම සිදු කරන්නේ වන සතුන්ගේ පිපාසය සංසිඳුවාලීම සඳහායි.

වල් අලින් ඇතුළු වන සතුන් විශාල පිරිසක් සිටින මෙම ප්‍රදේශයේ බවුසර් මගින් ජලය සැපයිම කිසිසේත් ප්‍රමාන නොවන බව රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි වාර්තා කරයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජලය සිඳී යන දිය කඩිති

මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දිමට හැකි ආයතන හෝ පුද්ගලයින් වෙතොත් වනජිවි නිළධාරීන්ගේ සහාය මත කැලයේ සිඳී ගිය දිය කඩිති වලට ජලය රැගෙන යෑමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දිමට හැකි බවයි වනජීවි නිළධාරීන් පවසන්නේ.

දඩයම් කරුවන් ජලය සිඳී ගිය කුඩා වලවල් වලට වස මුසු කර ජලය රැස් කිරීම සිදු කර වන සතුන් දඩයම් කිරීමට සැලසුම් කරන හෙයින් සිඳී ගිය වැව් හා දිය කඩිති පිහිටි ප්‍රදේශවල නිරන්තරයෙන් වනජීවී නිළධාරීන් මුර සංචාරයේ යෙ‍දෙන බව හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂක නිළධාරී ඩබ්.එම්.ඒ ගුණතුංග පවසයි.

සේයා රූ: රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පිපාසයට දිය දෝතක්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

හිත් පිත් නැති ඉඩෝරය

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පිපාසයට දිය දෝතක්