'මේ පාප කර්මයට හවුල් වෙන්න එපා'

මිටියක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Thinkstock

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'විශ්‍රාම ගිය රේගු නිලධාරීන්ට අපි ගරු කරනවා. ඒ වුනත් ඒ අයත් දැනගන්න ඕන අවුරුදු විසි පහක් තිහක් තිස්සේ ගෙවල් දොරවල් හදා ගත්තේ, දරුමල්ලන් පෝෂණය කළේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව තිබුණු නිසා'

විශ්‍රාමික රේගු නිලධාරීන් යළි සේවයට කැඳවා තම ඉල්ලීම නොතකා හැරීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කළහොත් අකුරට වැඩ කිරීම තවත් ව්‍යාප්ත කරන බවට සමස්ත ලංකා රේගු සේවා සංගමය අනතුරු අඟවයි.

එම සංගමයේ ලේකම් ජේ ඒ ගුණතිලක බීබීසී සංදේශයට කියා සිටියේ මුදල් ඇමතිවරයාගේ තර්ජනවලට බිය නොවන බවයි.

'අපේ අකුරට වැඩ කිරීම දැනට ගුවන්තොටුපොළේ කරන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව අගතිගාමී විදියට අපි දිහා බලනවානම් අකමැත්තෙන් වුනත් අපිට මේ අකුරට වැඩ කිරීම ඒ තැන්වලටත් ව්‍යාප්ත කරන්න වෙනවා.' බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන කළ විමසීමකදී ඔහු පැවසීය.

'බහාලුම් දෙදහසක්'

'විශ්‍රාම ගිය රේගු නිලධාරීන්ට අපි ගරු කරනවා. ඒ වුනත් ඒ අයත් දැනගන්න ඕන අවුරුදු විසි පහක් තිහක් තිස්සේ ගෙවල් දොරවල් හදා ගත්තේ, දරුමල්ලන් පෝෂණය කළේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව තිබුණු නිසා. ඒ නිසා අපි විශ්‍රාම ගිය රේගු නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විනාශ කිරීමේ පාප කර්මයට හවුල් වෙන්න එපා කියල.' ජේ ඒ ගුණතිලක ලේකම්වරයා පැවසීය.

'සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩ පරීක්ෂණ සහ ආනයන අංශයෙන් ආණ්ඩුවට දිනකට රුපියල් බිලියන 1.5 ත් බිලියන 2ත් අතර ගණනක් එකතු වුනා. ඊයේ වන විට මේක මිලියන 900 දක්වා අඩු වෙලා.' ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.