ඖෂධ මිල අඩු වෙයි

  • 2016 සැප්තැම්බර් 23
Image caption මිල අධික වීම නිසා ඖෂධ නොගන්නා රෝගීන් ගැන වාර්තා වෙයි.

ආනයනය කරනු ලබන මිල අධික ඖෂධ වර්ග හතළිස් හතක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍යය හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ආණ්ඩුව විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ දියවැඩියා සහ හෘද රෝගීන්ට දෙනු ලබන ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිල අඩු කරන බවයි ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ සමරු උත්සවයට එක් වෙමිනි සෞඛ්‍යය ඇමතිවරයා ඉහත කී තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළේ.

වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ 'ඖෂධ හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළම ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති' බවයි.

එම සැලැස්ම යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සමාගම් විසි හතක් පිහිටුවීමට අවසර දී ඇති බවත් සෞඛ්‍යය ඇමති රාජිත සේනාරත්න පවසයි.

එවැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් මගින් රටට අවශ්‍ය ඖෂධ වලින් 80% ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාව තුළම නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වෙන බවත් ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.