ගුවන් ගමන් පාලකයන් යළිත් අකුරට වැඩ

Image caption වාර්ෂික වාර්තාව ලැබෙන තුරු

වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳව බලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡා බිඳ වැටීමෙන් පසු ගුවන් ගමන් පාලකවරු යළිත් අකුරට වැඩ කිරීම අරඹති.

විෂයභාර ඇමතිවරයා සමඟ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී සතියකින් විසඳුම් ලබා දෙන බවට ඇමතිවරයා පොරොන්දු වී ඇති නමුත් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් ඊට මාස හතරක කාලයක් ගත වන බව දැනුම් දී ඇති බවයි ගුවන්තොටුපල වාර්තා කරු පවසන්නේ.

දෙසැම්බර් මාසය අවසානයේ නිකුත් වන වාර්ෂික වාර්තාව ලැබෙන තුරු මෙම ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය නොහැකි බව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ගේ සංගමයට දැනුම් දී තිබේ.

Image caption කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ගමන් දෙසීයක් පමණ ප්‍රමාද වුනු බව

කටුනායක අකුරට වැඩ තාවකාලිකව අවසන්

ජනාධිපති කොමිසම් සභා වාර්තා 'ප්‍රසිද්ධ කරන්න'

රේගු වර්ජනයෙන් කටුනායක ගුවන් ගමන්වලට බාධා

ඊයේ තාවකාලිකව අතහැර දැමු අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය යළි ආරම්භ වීම නිසා කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ගමන් ප්‍රමාද වී ඇති බව ගුවන්තොටුපල වාර්තා කරු ටී කේ ජී කපිල බීබීසීයට පැවසීය.

පෙර දෙදින මුළුල්ලේ ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් අකුරට වැඩ කිරීම නිසා කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ගමන් දෙසීයක් පමණ ප්‍රමාද වුනු බවයි වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ.