ඇමති ෆවුසිට සිතාසි

ඇමති ෆවුසිට සිතාසි

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Hesh

රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා පත්‍ර භාරදීම සඳහා අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්.ෆවුසි ට අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සිතාසි නිකුත් කළේය.

අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය මෙම නොතිසි නිකුත් කිරීම සිදු කරනු ලැබීය.

අල්ලස් කොමිසම් අධිකරණයට කියා සිටියේ 2010 සහ 2012 වසර දක්වා කාල සීමාව තුළ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට අයත් වාහනයක් සිය පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා යොදා ගැනීම තුළින් අමාත්‍යවරයා රජයට රුපියල් දස ලක්ෂ හැත්තෑ තුන් දහසකට වැඩි පාඩුවක් සිදු කර ඇති බවයි.

මෙය බලය අයුතු ලෙස පරිහරණය කිරීමක් යැයි පෙන්වා දෙන එම කොමිසම අල්ලස් කොමිෂන් සභා පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවයි කියා සිටියේ.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලු අධිකරණය චෝදනා පත්‍ර භාරදීම සඳහා ලබන 28 වෙනිදා අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වා මහේස්ත්‍රාත්වරයා අමාත්‍ය ෆවුසි වෙත සිතාසි නිකුත් කළේය.