ලෝක සුදු සැරයටි දිනය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සුදු සැරයටි දිනය සමරයි

අද (ඔක්තෝබර් 15) ලෝක සුදු සැරයටි දිනයයි.

ජාත්‍යන්තර සුදු සැරයටි දින ජාතික සැමරුම් උත්සවය ඊයේ බත්තරමුල්ල 'අපේ ගම' පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණේ සමාජ හා ශුභසාධන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ජාත්‍යන්තර සුදු සැරයටි දිනය නම් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පුරෝගාමී වූ බවයි ජාතික සැමරුම් උත්සවයට එක් වූ ශ්‍රී ලංකා අන්ධ ජන සේවා මණ්ඩලයේ ලේකම් ශාලිකා කරුණාරත්න කියා සිටියේ.

'රියෙන්සි අලගියවන්න මහත්මයා එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක්. ඔක්තෝබර් පහළොව ජාත්‍යන්තර සුදු සැරයටි දිනය ලෙස නම් කරන මෙන් එතුමා තමයි පළමුවරට ලෝක දෘශ්‍යාබාධිත සමුළුව හමුවේ යෝජනා කළේ,'

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ තවමත් දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයන්ට යම් යම් ගැට‍ළුවලට මුහුණ පෑමට සිදු වන බවත් ශ්‍රී ලංකා අන්ධ ජන සේවා මණ්ඩලයේ ලේකම් ශාලිකා කරුණාරත්න වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.

අතීතය හා සැසඳීමේදී වර්තමානය වන විට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් සමාජය දක්වන ආකල්පයේ සාධනීය වෙනසක් සිදු වී ඇති බවයි උත්සවයට එක් වී සිටි දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයකු වන බර්නාඩ් ප්‍රනාන්දු කියා සිටියේ.

සබැඳි විෂයයන්