වතුකරයේ දෙමළ ජනතාවට වෙනම අනන්‍යතාවක් සඳහා ඉල්ලීම්

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති වතුකරයේ දෙමළ ජනතාවට වෙනම අනන්‍යතාවක් අවශ්‍ය බව මානව සමාජ සංවර්ධන ආයතනය පවසයි.

ඔවුන් එම ඉල්ලීම කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන රීටා ඉෂාක් නිධාන් සමග මහනුවර පැවති හමුවකදී.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතවරිය සමග පැවති එම සාකච්ඡාවට දෙමළ සිවිල් සංවිධාන විසි හයක නියෝජිතයෝ සහභාගී වූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සඳහා උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා පමණක් විමසන අතර වතුකරයේ ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත දෙමළ ජනතාවගෙන් එවැනි විමසීමක් සිදු නොකෙරෙන බව මානව සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ පී මුතුලිංගම් එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතවරියට දැනුම් දුන්නේය.

වතුකරයේ දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වන ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත දමිළ ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ වර්ගවාදී ප්‍රහාර වලට කීප වරක්ම මුහුණදුන් බව පී මුතුලිංගම් වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

තමන් මුහුණ දෙන ගැටළු වලදී වතුකරයේ දමිළ ජනතාව උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලට සංක්‍රමණය වුනත් ඔවුන් එම පළාත් වලදී ද වෙනම ජන කොටසක් හැටියට කොන් වන හෙයින් තමන් වෙනම ජන කොටසක් හැටියට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සහතික කරනු ලැබීම සිය ජනයාට වැදගත් වන බවත් පී මුතුලිංගම් පවසයි.