අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට ආණ්ඩුවෙන් චෝදනා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට ආණ්ඩුවෙන් චෝදනා

සිය ඉල්ලා අස්වීම භාරදී ඇති අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියවන දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහට අද ආණ්ඩුවෙන් දැඩි චෝදනා එල්ල විය.

අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් රජයේ ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න අදාළ චෝදනා එල්ල කළේ, ඊයේ කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ යැයි කියන කරුණු පදනම් කර ගනිමිනි.

වැඩි විස්තර: අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට ආණ්ඩුවෙන් චෝදනා