දිල්රුක්ෂිගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති පිළිගනියි

දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපතිවරයා විසින් භාරගනු ලැබ ඇත.

මේ පිළිබඳව බීබීසී කළ විමසීමකදී, දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහගේ ඉල්ලා අස්වීම භාරගෙන ඇති බව තහවුරු කළ ජනාධිපති කාර්යාලයීය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අදාළ තනතුරේ වැඩබලනු ඇති බවය.