වැට් සංශෝධිත පනත සම්මතයි

මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක

වැට් සංශෝධිත පනත සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වුන එක්දින පාර්ලිමේන්තුව විවාදය අවසානයේ පනත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

විපක්ෂයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පනතට විරුද්ධවයි ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ.

විවාදය ආරම්භ කරමින් අදහස් දැක්වූ මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක භාණ්ඩ හා සේවාවන් අසූ එකක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් කෙරෙන බව පවසමින් එම භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස වැට් බද්ද විග්‍රහ කළේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්දේශ පරිදි ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නක් හැටියටයි.

එහෙත් එම විවේචනය මුදල් ඇමතිවරයා විසින් බැහැර කරනු ලැබුණි.

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කටයුතු භාර ඇමති කබීර් හෂීම් විවාදයට එක්වෙමින් වැට් බද්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යෝජනාවක් නොව කලින් පැවති ආණ්ඩු මගින් ආරම්භ කරන ලද්දක් වන බව කියා සිටියේය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව සංශෝධිත වැට් පනත ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ ඊට එරෙහිව නැගුන විරෝධතා රැල්ලකින් පසුවයි.

සංශෝධිත පනත මගින් සෞඛ්‍යය අංශය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරනු ලැබීම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගේ අගය කිරීමට ලක්විය.

නව සංශෝධිත වැට් පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණේ එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කරනු ලැබීමෙන් පසුවයි.

ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ මන්ත්‍රීවරුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සභාගර්භය තුළ නොවීම විශේෂ කරුණක් විය.