නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට එක් යානයක්වත් නෑ - එරාන්

  • 2016 ඔක්තෝබර් 31