'ආවා' කල්ලිය බිහි කළේ ඡන්ද මංකොල්ල කන්න
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'ආවා' කල්ලිය බිහි කළේ ඡන්ද මංකොල්ල කන්න - රාජිත

'ආවා' කල්ලිය යනු 2015 වසරේ උතුරේ ඡන්ද මංකොල්ලකෑම් ඇතුළු තවත් අවශ්‍යතා කීපයක් වෙනුවෙන් බිහි කරන ලද්දක් බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසයි.

රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ යාපනයේ 'ආවා' කල්ලියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හෝ කුමන හෝ නීතියක් යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන දැඩි දඬුවම් ලබාදිය යුතු බවය.

වැඩි විස්තර: ආවා කණ්ඩායමට 'කුමන නීතියක් යටතේ හෝ දඬුවම් දිය යුතුයි'