නේපාලයේ බෞද්ධනාත් ස්ථූපය යළි විවෘත කෙරේ

Image copyright AFP
Image caption 2014 දී ගන්නා ලද බෞද්ධනාත් ස්ථූපයේ ඡායාරූපයක්

පසුගිය වසරේ හටගත් භූමිකම්පාව හේතුවෙන් ඉරි තැලී ගිය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් වන නේපාලයේ බෞද්ධනාත් ස්ථූපය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා යළි විවෘත කෙරිණ.

කත්මන්ඩු අගනුවර පිහිටි ශ්වේත වර්ණ ස්ථූපය යළි විවෘත කෙරෙන අවස්ථාවේ භික්ෂූන් වහන්සේ පිරිත් සජ්ජායනා කළ අතර, බෞද්ධ කොඩි සහ මල්වලින් එය ආවරණය කර තිබිණ.

ස්ථූපය යළි විවෘත කිරීම නේපාලයට සාඩම්බර මොහොතක් බව අගමැති පුෂ්ප කමල් දහල් (ප්‍රචණ්ඩ) පැවසීය.

ස්ථූපය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඩොලර් ලක්ෂ විස්සකට අධික මුදලක් වැය වී ඇති අතර, බෞද්ධ සංවිධාන සහ ජනතාවගේ ආධාරවලින් ඒ මුදල උපයාගෙන තිබේ.

රත්රන් කිලෝග්‍රෑම් 30 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ද බෞද්ධනාත් ස්ථූපය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිණිස යොදාගෙන තිබේ.