මන්ත්‍රීන්ට කුලී වාහන සැපයීමේ තීරණය අත්හිටුවයි

Image caption ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුවල සභාපතිත්වය දරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ පහක කුලියට වාහන ලබා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව ගත් තීරණය අත්හිටුවා ඇත.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක අද (නොවැ. 23) මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදීය.

කුලියට වාහන සැපයීමේ අදාළ යෝජනාවට එකඟ නොවන බව දන්වමින් ජනාධිපතිවරයා ද නිරීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිවරයා මෙහිදී පැවසීය.

මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනෙකු වෙනුවෙන් කුලී පදනම යටතේ වාහන ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන තිබූ තීරණය මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී තිබුණි.

මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී තීරණයක් ගන්නා තුරු අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රවාහන දීමනාව ලෙස දැනට ගෙවනු ලබන රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදල ලබා දීම ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර