කුමාර් ගුනරත්නම්ට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කුමාර් ගුණරත්නම්ට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය

  • 2016 දෙසැම්බර් 2

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක කුමාර් ගුණරත්නම් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටුවහල් නොකරන බව රජය කියා සිටියි.

අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන ඇමති එස්.බී.නාවින්න ආණ්ඩුවේ එම ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත්කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් සභාගත කරන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක කුමාර් ගුණරත්නම්ට නියම කරනු ලැබ ඇති සිර දඬුවම දෙසැම්බර් මස නව වෙනිදා නිමවෙන අතර ඔහුට පුරවැසිභාවය ලබාදීමට ආණ්ඩුව පියවර ගන්නේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන නාවින්න ඇමතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කළේය.

කුමාර් ගුණරත්නම් නොහොත් නොයෙල් මුදලිගේ පිටුවහල් කරනු ලැබීම නතර කෙරෙන නියෝගයක් නිකුත් කරන්නේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිය ප්‍රශ්නය මගින් විමසූ අතර නාවින්න ඇමතිවරයා ඊට පිළිතුරු දෙමින් ගුනරත්නම්ගේ දෙමව්පියන් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසයකරන හෙයින් ඔහු පිටුවහල් නොකරන බව කියා සිටියේය.

මන්ත්‍රීවරයාගේ තවත් ප්‍රශ්නයක් වුනේ කුමාර් ගුනරත්නම්ට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ලබාදෙන්නේද යන්නයි.

ඊට පිළිතුරු දුන් එස්.බී.නාවින්න ඇමතිවරයා, කුමාර් ගුණරත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය සඳහා විධිමත් ඉල්ලීමක් කරන්නේනම් එම ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට අදාළ පියවර ගන්නා බව සඳහන් කළේය.

කුමාර් ගුණරත්නම් පුරා වසරක කාලයක් බන්ධනගාර ගතව සිටීමෙන් පසු අද (02)නිදහස ලැබීය.