"මහජනතාව මෙන් අපිත් කැපවීම් කරමු"

"මහජනතාව මෙන් අපිත් කැපවීම් කරමු" Image copyright Ranjan Ramanayake/FB

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වාරයක් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් දෙදහස් පන්සියේ වර්ධකය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව සමාජ සවිබලගන්වීම් හා සුභසාධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක පවසයි.

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වාරයක් සඳහා ගෙවනු ලබන රුපියල් පන්සීයේ දීමනාව රුපියල් දෙදහස් පන්සිය දක්වා වැඩිකිරීමට වූ යෝජනාව සම්මත වුවත් තමා එම දීමනාව ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් කථානායකවරයා වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක දැක්වේ.

රට මුහුණ දී ඇති අධික ණය බර හමුවේ පොදු ජනතාව ද සැලකිය යුතු කැප කිරීමක් සිදු කරමින් රජයට සහාය දක්වන මෙවන් අවධියක මහජන නියෝජිතයකු වශයෙන් තමන් විසින් ද ඒ හා සමාන කැප කිරීමක් සිදු කළ යුතු යැයි තමන් විශ්වාස කරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක වැඩිදුරටත් පවසයි.

සබැඳි විෂයයන්

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර

බීබීසී යෙන්