රාජ්‍ය ආදායම ඉහළට - මුදල් අමාත්‍යංශය

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක Image copyright Getty Images
Image caption මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 2016 වසරේ මුල් මාස නවයේ රාජ්‍ය ආදායම සියයට විසි තුනකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

පසුගිය වසරේ රාජ්‍ය ආදායම වූ රුපියල් බිලියන 959 මේ වසරේ මුල් මාස නවය වන විට රුපියල් බිලියන 1180 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක දැක්වේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව හා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් ආදායම වැඩි කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණු බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසයි.

අදාළ නිවේදනයට අනුව රාජ්‍ය ආදායමෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලැබී ඇත්තේ බදු ආදායම් වශයෙනි.

සබැඳි විෂයයන්

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර