සරදියෙල් නාමය ගෝනුසු ලෝකයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝණුස්සන් විශේෂ 18ක්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝණුස්සන් විශේෂ 18ක්

ලෝකයේ ජිවත් වන විශාලතම මෙන්ම කුඩාම ගෝණුස්සන් ද ශ්‍රී ලංකාවේ ජිවත් වන බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝණුස්සන් විශේෂ 18ක් හඳුනාගත් බවත් ඉන් විශේෂ 14ක් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික බවත් මෙම පර්යේෂකයෝ පවසති.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මහාචාර්ය කිත්සිරි රණවන

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය කිත්සිරි රණවන, චෙක් ජනරජයේ සත්ව විද්‍යාඥ ෆැන්ටිසෙක් කොවාරික් සහ සත්වවේදී සංජිව ජයරත්න ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින්මෙම පර්යේෂණය සිදු කරනු ලැබ ඇත .

පර්යේෂණයේදී සොයාගත් නව ගෝනුසු විශේෂයක් 'සරදියෙල්' යන නාමයෙන් හැදින්වීමට පර්යේෂණ කණ්ඩායම තීරණය කළ බව සත්වවේදී සංජිව ජයරත්න පැවසීය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

සත්වවේදී සංජිව ජයරත්න

මාරාන්තික විෂ සහිත ගෝනුසු විශේෂයක් ද ලංකාවේ ජිවත්වන බවත් අනෙක් සියලු ගෝනුස්සන් මද විෂ සහිත බවත් මෙම පර්යේෂකයෝ පැවසුහ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

විශේෂ 14ක් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණිකයි