‘සුනාමි පෙර අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධතිය අද ශක්තිමත්’

Image caption සුනාමි පෙර අනතුරක්

මුහුදු පත්ලේ සිදුවිය හැකි භූමිකම්පා පිළිබඳව කල්තබා ප්‍රකාශ කිරීමට විද්‍යාඥයන්ට තවමත් අසමත් අතර එම තත්වය යටතේ නැගෙනහිර සහ බටහිර දිශාවලින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති අවදානම සැලකිල්ලට ගනිමින් සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කර ඇති බව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි පවසයි.

2004 සුනාමි ව්‍යසනයට වසර දොළහක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් බීබීසී සංදේශය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක දී අදහස් දැක්වූ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි '2004 වනවිට සුනාමි ව්‍යසනයක් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාවට නොතිබුණ අතර ඒ වනවිට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවා බිහි වී නොතිබුන' බව සඳහන් කළේය.

එදා කිසිදු ආකාරයක අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබීම නිසා ජීවිත තිස්පන් දහසක් පමණ විනාශ වූ බවත් ඔහු පෙන්වාදෙයි.

'පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය අපි දැන් ශක්තිමත් කරලා තියෙනව. පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති හැත්තෑ අටක් භාෂා තුනෙන්ම සකස් කරලා තියෙනව. සයිරන් නලා හඬවමින් ජාතික මට්ටමේ සිට බිම් මට්ටම තෙක් විනාඩි කීපයක දී ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඊට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට අමතරව දිස්ත්‍රික් විසිපහ පුරා විහිදුණ ආපදා කළමනාකරණ දිස්ත්‍රික් ඒකක පවතිනවා' ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි පවසයි.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආපදා කළමනාකරණ ආයතන චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය සමඟ සම්බන්ධ කෙරෙන අතර 2007 වසරේ පටන් පෙර අනතුරු ඇඟවීමේ ජාලයක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය ජනතාව අතර හොඳින් ප්‍රචලිතව ඇති බවත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කරයි.

එම සන්නිවේදන ජාලය මාධ්‍ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධ කෙරෙන අතරම ජංගම දුරකථන මගින්ද සුනාමි අනතුරක දී ජනතාව දැනුවත් කෙරෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.