"දකුණේ රා උතුරට එපා"

Image caption "දකුණේ සිට උතුරට බෝතල් රා පැමිණීම උතුරේ කාලාන්තරයක් සිට කෙරෙන රා මැදීමේ වෘත්තියට හානියක්"

දකුණේ සිට උතුරට බෝතල් රා ප්‍රවාහනය සහ විකිණීම තහනම් කෙරෙන යෝජනාවක් උතුරු පළාත් සභාව විසින් සම්මත කරගනු ලැබුණි.

උතුරු පළාතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. අයින්කරනේසන් අදාළ යෝජනාව සභාගතකර ඇති අතර ඊට පළාත් සභාවේ සෙසු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ දකුණේ සිට උතුරට බෝතල් රා පැමිණීම උතුරේ කාලාන්තරයක් සිට කෙරෙන රා මැදීමේ වෘත්තියට හානියක් වී ඇති බවය.

කෘත්‍රිම රසායන

Image caption "දකුණේ රා බෝතල්වල කෘත්‍රිම රසායන ද්‍රව්‍ය"

දකුණේ රා බෝතල්වල කෘත්‍රිම රසායන ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත බවත් එම රා පානය කළ ඇතැමුන් විවිධ අසාත්මිකතාවයන්ට ගොදුරු වී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

උතුරු පළාත තුළ ස්වභාවික රා තොග ප්‍රමාණවත් පරිදි ඇති බැවින් දකුණේ රාවලින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොමැති බව පවසන අමාත්‍යවරයා මේ පිළිබදව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කොට හැකි ඉක්මනින් බෝතල්කළ රා උතුරට රැගෙන ඒම අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලීමක් ද කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර