කටුනායක ගුවන්ගමන් රාත්‍රියට පමණයි

Image copyright Getty Images

කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළේ ධාවන පථයේ අලුත්වැඩියා කිරීම් ආරම්භ කරනු ලැබීමත් සමඟ එහි ගුවන්ගමන් ප්‍රධාන වශයෙන් රාත්‍රි කාලයට සීමා කොට ඇත.

ගුවන් තොටුපොළේ ප්‍රධාන ධාවන පථයේ පිළිසකර කිරීම් අද( ජනවාරි 06) උදෑසන ආරම්භ කෙරුණි.

දැනට පාවිච්චි කෙරෙන ධාවනපථය තවත් පුළුල්කිරීමක් ද ඊට ඇතුළත් වෙයි.

ගුවන් තොටුපොළේ දැනට භාවිතයට ගනු ලබන ධාවනපථය 1986 දී ඉදිකරන ලද්දකි.

අදාළ පිළිසකර කිරීම් ලබන අප්‍රේල් මස දක්වා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

එම කාලය තුළ උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.30 වනතෙක් ගුවන්ගමන් සිදු නොකෙරෙන බව ගුවන් තොටුපොළ බලධාරීහු පවසති.