ගල් අඟුරු සමාගමේ ලොකු පුටු විසිවුණේ ඇයි?

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමේදී සිදුවූ බව පැවසෙන වංචා තමා පිට පැටවීමේ අරමුණින් ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ සභාපති ධුරයෙන් තමන්ව ඉවත්කර ඇති බවට මෛත්‍රී ගුණරත්න චෝදනා කරයි.

අදාළ ගනුදෙනු සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී 'සියලු පිඹුරුපත්' සකසනු ලබන්නේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විසින් බව බීබීසීය කළ විමසීමකදී ඔහු පැවසීය.

මීට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ කියා සිටියේ සියලු ගනුදෙනු සඳහා 'පිඹුරුපත්' සැකසීම සිදු කරනුයේ ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම බවත් එහිදී යම් අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇත්නම් එහි සභාපතිවරයා වගකිය යුතු බවත්ය.

කෙසේ නමුත් ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුවන බවට එවකට සිටි විෂය භාර ඇමතිවරයා වන පාඨලී චම්පික රණවක දැනුවත් කර තිබූ බව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සහ ඊයේ (ජන. 17) තනතුරින් පහවූ සභාපතිවරයා යන දෙදෙනාම බීබීසීයට පැවසූහ.

මේ පිළිබඳව විමසීමට පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා ඇමතීමට සංදේශය ගත් උත්සාහය අසාර්ථක විය.

අමාත්‍යංශ මණ්ඩල අනුමැතියක් හෝ තාක්ෂණික කමිටු අනුමැතියක් හෝ නොමැතිව පසුගිය වසර පහ ඇතුළත ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම විසින් ටෙන්ඩර කිහිපයක්ම ලබාදී ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා පවසයි.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයා සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ කළ සාකච්ඡාවට බීබීසී සංදේශය ඔස්සේ සවන්දිය හැකිය. (සංදේශයට සවන් දෙන්න.)