මත්තල
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මත්තල අද තත්වය

කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළේ ධාවන පථයේ අලුත්වැඩියා කිරීම් ආරම්භ කරනු ලැබීමත් සමඟ මත්තල ගුවන් තොටුපල හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගුවන් ගමන් වාර ගණන ඉහළ ගොස් ඇති බව මත්තල ගුවන් තොටුපල කළමනාකරු උපුල් කලංසූරිය පවසයි.

ජනවාරි 06 වැනිදා සිට අද (ජන.23) දක්වා මත්තල ගුවන් තොටුපල හරහා ගුවන් ගමන් වාර අසූ හතරක් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව කී ඔහු මගීන් 6275 ක් පමණ එම ගුවන් තොටින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව සඳහන් කළේය.

සබැඳි විෂයයන්