රාජිත
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පැරණි පුස්කොළ පොත්වල ඖෂධ වට්ටෝරු ඇමරිකාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි පුස්කොළ පොත්වල තිබෙන ආයුර්වේද ඖෂධ වට්ටෝරු ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයා අද (ජන. 26.) පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේ විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රමවේද සඳහා යොදා ගන්නා ශාක වර්ග පිළිබඳව කෙරෙන පර්යේෂණයක් සඳහා මෙම ආයුර්වේද වට්ටෝරු යොදාගන්නා බවය.

ආයුර්වේද ක්‍රමයට සැත්කම්

මීට අමතරව පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය භාවිත කිරීම තවදුරටත් දියුණු කරන බව සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු තවදුරටත් කියාසිටියේ පිළිකා රෝගීන්ට දැනටමත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයට අනුව සැත්කම් 43ක් පමණ සිදුකර ඇති බවය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි පුස්කොළ පොත්වල තිබෙන ආයුර්වේද ඖෂධ වට්ටෝරු නූතන සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහාද වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බව සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්ණේය.