ටයර් කර්මාන්තශාලාව: ඇත්ත කියන්නේ කවුද?

Image copyright Rajitha FB

හොරණ ටයර් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා ලබන සතියේ විශේෂ සාකචිඡාවක් කැඳවන බව රජයේ ප්‍රකාශක දොස්තර රාජිත සේනාරත්න පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළේ, හොරණ ටයර් කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම බ්‍රහස්පතින්දා නිකුත් කළ නිවේදනය පිළිබඳව අදහස් පළ කරමිනි.

අදාළ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කළ ව්‍යාපාරිකයා පිළිබඳව එය විවෘත කරන දින උදෑසන දක්වාම අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත්ව නොසිටි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පසුගිය 25 දින කොළඹ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කළේය.

එහෙත් ටයර් නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ආයෝජකයා පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා දැනුවත්කර තිබූ බව අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම එම නිවේදනය සඳහන් කර තිබුණි.

අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රමගේ නිවේදනය ප්‍රකාර ඉඩම සඳහා එම ආයෝජකයාගෙන් රුපියල් 10,000 ක වාර්ෂික ගාස්තුවක් අයකරගන්නේ නම් ලබාදීමට නියමිත ඉඩම් අක්කර ගණන හා සැසඳීමේදී එහි අක්කරයක් ලබාදෙන්නේ රුපියල් 100 කට බව තමා කළ ප්‍රකාශය නිවැරදි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

රජයේ ඉඩම් අක්කරයක් රුපියල් 10,000 ක වාර්ෂික ගාස්තුවකට හෝ ලබාදිය නොහැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා යළිත් වරක් අවධාරණය කරයි.