සංචාරක කලාපයේ කෝවිල පිටුපස "දේශපාලන බලපෑම්"

Image caption "සංචාරක කලාපය ඇතුළත ආගමික සිද්ධස්ථානයක් සකස් කළාම නීතිමය ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීමේදී"

නිලාවැලි සංචාරක කලාපය තුළ අනවසරයෙන් ඉදිකළ බව පැවසෙන හින්දු කෝවිල වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයන ලෙස දැනුම්දී ඇතත් ඊට දේශපාලන බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව ත්‍රිකුණාමල දිසාපතිවරයා පවසයි.

කුඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති මෙම කෝවිල සඳහා දැනටමත් විකල්ප ඉඩමක් ලබා දී ඇති බව ත්‍රිකුණාමල දිසාපති එම් ඒ ඒ පුෂ්පකුමාර බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.

"අපි විකල්ප ඉඩමක් පාරෙන් අනිත් පැත්තෙන් දීල දැනටමත් අපේ පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට දන්වල තියෙනවා මේක ඉවත්කිරීමට කටයුතු කරන්න කියල. නමුත් ඉතින් මේ සඳහා වෙනත් දේශපාලන බලපෑමුත් තියෙනවා." යනුවෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

සංචාරක කලාපයක් තුළ ආගමික සිද්ධස්ථානයක් ඉදිකිරීමෙන් ඇතිවන බලපෑම විස්තර කරමින් දිසාපතිවරයා කියා සිටියේ අවට පවතින සංචාරක නිකේතන සඳහා මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදීමේදී නීතිමය ප්‍රශ්න ඇතිවන බවය.

"සංචාරක කලාපය ඇතුළත ආගමික සිද්ධස්ථානයක් සකස් කළාම ඇත්තෙන්ම අපිට නීතිමය වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීමේදී. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නය ඇතිවෙලා තියෙනවා." යනුවෙන් ත්‍රිකුණාමල දිසාපතිවරයා කියා සිටියේය.

මෙම කෝවිල ඉදිකිරීම පිළිබඳව පැමිණිලි කිහිපයක්ම ඉදිරිපත්කර ඇති නමුත් බලධාරීන්ගෙන් ඊට විසඳුමක් නොලැබුණු බව නිලාවැලි සංචාරක කලාපයේ හෝටල් හිමිකරුවෝ පවසති.