අසිරිය මැලවෙන කල්පිටිය කොරල් පරය

තහනම් පන්න යොදා ගනිමින් සිදු කරන මසුන් මැරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් කල්පිටිය කොරල් පරය විනාශ වෙමින් පවතින බවට ප්‍රදේශයේ පාරම්පරික ධීවර ප්‍රජාව සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත ජනතාව අනතුරු අඟවති.

කොරල්පරයට සිදුව ඇති හානිය සොයා බැලීම සඳහා වයඹ පළාත නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතයන්, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සහ පාරම්පරික ධීවර කර්මාන්තයේ නිරත ප්‍රදේශයේ ජනතාව කල්පිටිය වෙරළට අද (මාර්තු.02) එක්ව සිටියහ.

ජාතික සම්පතක් වශයෙන් සැලකෙන කල්පිටිය කොරල් පරය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර වශයෙන්, ඊට සිදු වී ඇති හානිය නිරීක්ෂණය කළ බව එහි පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෙක්ටර් අප්පුහාමි කියා සිටියේය.

වයඹ වෙරළ තීරයේ විශාල කලාපයක විහිදුන කල්පිටිය කොරල් පරයට සිදු වී ඇති හානියත් සමඟ එම මුහුදු කලාපය අවට මත්ස්‍ය සම්පතෙහි ද අඩුවක් සිදුව ඇති බව ධීවරයෝ පෙන්වා දෙති.

කොරල් පරය සහ ඒ අවට පරිසර පද්ධතියට විනාශයක් සිදු නොවන පරිදි තම ධීවර කටයුතු කරන ලෙස එම අවස්ථාවට එක් වී සිටි පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව් කේ එස් චන්ද්‍රරත්න ඉල්ලීමක් කළේය.