'සංහිඳියාගම' වැසියෝ පැදුරෙන් බිමට

Image caption අලුත් ගෙයක් පිළිබඳ බොඳවෙන සිහිනය

රජය තමන්ට පොරොන්දු වූ පරිදි අලුතින් ස්ථිර නිවාස ඉදි කරගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ආධාර නොසපයන බව පවසමින්, යාපනයේ නාවක්කුලි පළාතේ ඉදි කෙරුණ 'ශාන්ති පුර' ජාතික සංහිඳියා ගම්මානයේ වැසියෝ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක නිරත වූහ.

නාවක්කුලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවති එම විරෝධතා ව්‍යාපාරයට එක්වූ 'ශාන්ති පුර' ගම්වැසියෝ, නව නිවාස ඉදි කිරීම පිණිස මුල්ගල් තැබීමට සහ අත්තිවාරම් කැපීම සඳහා තමන් එතෙක් පදිංචිව සිටි තාවකාලික පැල්පත් ඉවත්කොට මාස දෙකක් ගත වී ඇතත් මෙතෙක් නව නිවාස ඉදි නොවීම නිසා ඔවුන්ට නව නිවෙස් පමණක් නොව පැරණි පැල්පතත් අහිමි වූ බව කියාසිටියහ.

නාවක්කුලි සංහිඳියා ගමේ හාරසීයකට අධික සිංහල,දෙමළ හා මුස්ලිම් පවුල් ජීවත් වන අතර, බලධාරීන් තමන්ට නව නිවාස ඉදිකර දෙන පවසමින් මුල් ගල් තැබූ නමුත් අලුතින් නිවාස ඉදිකර ගැනීමට අවශ්‍ය කිසිදු මුදලක් මෙතෙක් ලබා නොදුන් බව ඔවුහු පෙන්වාදුන්හ.

Image caption සංහිඳියා ගමේ පැරණි ගෙයක්

නව නිවාස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මෙතෙක් මුදල් සැපයීමක් සිදු වී නොමැති බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ යාපනය දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු එස්.රවීන්ද්‍රන් පිළිගනියි.

නාවක්කුලි 'ශාන්ති පුර' ජාතික සංහිඳියා ගම්මානයේ නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා මුල්ගල් තබන ලද අවස්ථාවේ එම ව්‍යාපෘතිය නිවාස හා ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වුනත් දැන් එය යළි පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශයට පවරා ඇති බවත් දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු එස්.රවීන්ද්‍රන් පවසයි.