ආහාර හිඟයට 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්'?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආහාර හිඟයට 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්'?

ආහාර හිඟයකට විකල්පයක් වශයෙන් වී ශාකයට බෙහෙවින් සමාන 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්' නමින් හඳුන්වනු ලබන ධාන්‍ය විශේෂයක් වගාකරන බෞද්ධ හිමිනමක් පිළිබඳ නුවරඑළියෙන් වාර්තා වේ.

නුවරඑළිය ශාන්තිපුර විහාරයේ විහාරාධිකාරී මොරපේ කුසලඥාණ හිමියන් පවසන පරිදි 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්' ගසෙන් ලබා ගන්නා ධාන්‍යය, හාල්වලට බෙහෙවින් සමානවන අතර වගාව සඳහා ජලය අවශ්‍ය වන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙනි.

මේ අතර ඇතැමුන් මෙය වී වර්ගයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබුවත් එය විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඉරිඟු කුලයට (Sorghum) අයත් තෘණ ශාක විශේෂයක් බව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය අමිතා බෙන්තොට පැවසුවාය.

බොහෝ කාලයක පටන් වියලි කලාපයේ හේන්වල 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්' වගා කර ඇති බව කී ඇය එම ධාන්‍ය වර්ගය මිනිස් පරිභෝජනය සඳහා යොදා ගැනීමේ බාධාවක් නොමැති බව සනාථ වී ඇති බවත් පැවසුවාය.

වැඩි විස්තර සඳහා: පන්සලේ වැවෙන 'ස්වයංජාත ඇල් සහල්'