බන්දුලට අවවාද

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන සොයාබැලීමේ ජනාධිපති කොමිසම පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය කරුණු ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වළකින ලෙස ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනට එම කොමිසම අවවාද කරයි.

කොමිසම් මගින් නිකුත් කළ නොතිසියකට අනුව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා අද (මාර්තු 09) කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියේය.

කොමිසම හමුවේ සාක්කි දීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදෙන මෙන් ලිපියක් යවා ඇතත් තමන්ට ඒ සඳහා මෙතෙක් කැඳවීමක් කර නොමැති බවට බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කර ඇති බව මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන සොයාබැලීමේ ජනාධිපති කොමිසම මෙහිදී පැවසීය.

එවැනි ලිඛිත ඉල්ලීමක් කොමිසමට ලැබී නොමැති බවද කොමසාරිස්වරු කියා සිටියහ.

අසත්‍ය කරුණු

මේ පිළිබඳව අවවාද කළ ජනාධිපති කොමිසම, මාධ්‍ය ඉදිරියේ අසත්‍ය කරුණු පැවසීමෙන් වළකින ලෙසට මන්ත්‍රීවරයාට දැනුම් දුන්හ.

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා කොමිසම හමුවේ කනගාටුව පළකිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුගෙන් සාක්කි සටහන් කරගැනීම සිදුවිය.

එහිදී මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ පර්පචුවල් ට්‍රෙශරිස් සමාගම මාස 27ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ රුපියල් මිලියන 12000කට වැඩි ලාභයක් උපයාගැනීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය බවය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාළව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කළ ඇතැම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස්වරු කියා සිටියේ ඒවා තහවුරු කිරීම සඳහා ලේඛනගත සාක්ෂි සහ මූලාශ්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය බවය.

සාක්ෂිවල විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරගැනීමට එය වැදගත් බව කොමසාරිස්වරු පැවසුහ.