පන්නිපිටියේ බෝගස කැපීමට එරෙහිව විරෝධතාවක්

පන්නිපිටිය බෝගස

මහාමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් යටතේ පන්නිපිටියේ පිහිටි බෝ ගසක් කපා දැමීම සඳහා කටයුතු කිරීමේදී ඊට එරෙහිව භික්ෂූන් වහන්සේ කීපනමක් ද ඇතුළු කණ්ඩායමක් එම බෝධිය ආවරණය කරමින් අද (මාර්තු 10) විරෝධතා ව්‍යාපාරයක නිරත වුහ.

විරෝධතාවේ යෙදුණු පිරිස පවසන්නේ එම බෝධිය වසර හාරසියයක් පමණ පැරණි බවය.

කෙසේ නමුත් විරෝධතාව හමුවේ බෝගස කපා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සතියකට කල් දමන බව ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරුවරයා විසින් ලිඛිතව දන්වනු ලැබීය.

එම සතිය ඇතුළත අදාළ පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කොට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද ඔහු විසින් දෙන ලද ලිපියේ දැක්වේ.

විරෝධතාව හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගයේ දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති වූ අතර පොලිස් බල ඇණි කීපයක්ම ඒ ආසන්නයේ සූදානමින් තබා තිබිණි.