අධ්‍යාපන ඇමතිට තහනම් නියෝගයක්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

යුද හමුදා නිලධාරියකු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත්කිරීම වළක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වෙත තාවකාලික තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

අධිකරණය එම නියෝගය නිකුත් කළේ, ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

යුද හමුදා කර්නල්වරයකු වන මංජුල කාරියවසම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත්කර ඇති බව පවසන පෙත්සම්කරුවන්, අධ්‍යාපන සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව මෙම තනතුර සඳහා යුද හමුදා නිලධාරියෙකු පත්කිරීමට අවසර නොමැති බව පවසති.

එබැවින් අදාළ පත්කිරීම වළක්වමින් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සම්කරුවෝ අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ අධිකරණය පෙත්සම විභාග කිරීම සඳහා අවසර දුන් අතර, පෙත්සම් විභාගය අවසන් වනතුරු අදාළ පත්කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම තහනම් කළේය.

පෙත්සම් විභාගය ජුලි මස 24 වෙනි දින පැවැත්වීමට තීන්දු කෙරිණ.

පෙත්සමට එරෙහිව විරෝධතා ඇත්නම් එදිනට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස වගඋත්තරකාර අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ඇතුළු පාර්ශවකරුවන්ට නොතීසි නිකුත් කෙරිණ.

Image copyright Getty Images

සබැඳි විෂයයන්