බ්‍රෙක්සිට් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බ්‍රෙක්සිට් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තයට බලපාන්නේ කෙසේද?

ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංගම් සංසදයේ (Joint Apparel Association Forum ) හිටපු මහ ලේකම් සහ වර්තමානයේ කමිටු සභාපතිවරයකුවන රොහාන් මාසකෝරාළ බීබීසී සිංහල සේවය සමග පැහැදිලි කරමින්.