ඇඟිලි තුඩින් විස්කම්

#DirtPainting Image copyright ProBoyNick / Nikita Golubev

දූහුවිල්ලෙන් වැසුණු මෝටර් රථයක් අසලින් ගමන් කරන ඇතැමෙක් ඒ මත "අනේ මාව හෝදන්න" වැනි වැකි සටහන් තබති.

එවැනි වැකි සටහන් තැබීමෙන් ඔබ්බට ගොස් දූහුවිල්ලෙන් වැසුණු මෝටර් රථ කලා නිර්මාණයක් බවට පරිවර්තනය කරන කලාකරුවෙකු පිළිබඳ රුසියාවෙන් වාර්තා වේ.

මොස්කව් නුවර නවතා තිබූ මෝටර් රථ මත පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ නිකිතා ගොලුබෙෆ් විසින් විවිධාකාරයේ රටා නිර්මාණය කරනු ලැබ ඇති අතර ඒවායේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයේ පළ කොට තිබේ.

Image copyright ProBoyNick / Nikita Golubev
Image copyright ProBoyNick / Nikita Golubev
Image copyright ProBoyNick / Nikita Golubev

එම කලා නිර්මාණ ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර ඔහුගේ Instagram ගිණුමේ සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව දසදහස ඉක්මවා තිබේ.

සිය නිර්මාණ සඳහා අතැඟිලි සහ පින්සල් පමණක් භාවිත කරන බව නිකිතා ගොලුබෙෆ් කියා සිටී.