"ජාතික සමගියේ නිර්මාතෘ, ජාතියේ නායක, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා"

It takes a full 15 seconds for the president's title to scroll across the screen Image copyright Tajik TV
Image caption ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් අතරතුර රූපවාහිනී තිරය මත ජනාධිපතිවරයාගේ පූර්ණ නිල නාමය දැක්වීමට තත්පර 15 ක කාලයක් ගතවේ

රජයේ ජනමාධ්‍ය සිය රටේ නායකයා පිළිබඳව වාර්තා කරන විට අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ නම සඳහන් කළ යුතු ක්‍රමය සම්බන්ධ නීතියක් පසුගිය සතියේ සිට තජිකිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව මින් අනතුරුව "ජනාධිපති එමොමාලි රහ්මොන්" යනුවෙන් ඔහු පිළිබඳව වාර්තා රාජ්‍ය මාධ්‍යවලට තහනම්වේ.

"ජාතික සමගියේ සහ සාමයේ නිර්මාතෘ, ජාතියේ නායක, තජිකිස්තාන සමූහාණ්ඩුවේ ජනාධිපති, අතිගරු එමොමාලි රහ්මොන්," යන්න පසුගිය සතියේ සිට ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුය.

ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් අතරතුර රූපවාහිනී තිරය මත ජනාධිපතිවරයාගේ පූර්ණ නිල නාමය දැක්වීමට තත්පර 15 ක කාලයක් ගතවේ.

ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තියකදී "ජාතියේ නායකයා" ලෙසින් පමණක් ඔහු ඇමතීමට මාධ්‍යවේදීන්ට අවසර තිබෙන හැඩක් පෙනෙන්නට තිබෙන නමුත්, සියලු නිල වාර්තාවලට ජානාධිපතිවරයාගේ පූර්ණ නිල නාමය ඇතුළත් කළ යුතු බව රාජ්‍ය රූපවාහිනියේ ප්‍රධානියා නියෝග කර තිබේ.

Image copyright AFP
Image caption "ජාතික සමගියේ සහ සාමයේ නිර්මාතෘ, ජාතියේ නායක, තජිකිස්තාන සමූහාණ්ඩුවේ ජනාධිපති, අතිගරු එමොමාලි රහ්මොන්"

රජයේ පාලනය යටතේ පවතින පුවත් ආයතන සහ වෙබ් අඩවිවලටද අදාළ නීතිය බලපැවැත්වේ.

තජිකිස්තාන බලධාරීන්ගේ මෙම අලුත් නියෝගය සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ හාස්‍යයට ලක් කර තිබුණි.

"හඳේ ඉන්න මිනිහා", "විශ්වයේ නිර්මාතෘ" සහ "තජික් ජනතාවගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයා" යනාදී ගෞරව නාමවලින් ජනාධිපතිවරයා ඇමතිය යුතු බව ඇතැමුන් යෝජනා කර තිබුණි.

සිය රටේ නායකයාට විවිධ ගෞරව නාම ප්‍රදානය කිරීමට වඩා තජිකිස්තානයේ ජනතාවට වෙනත් ප්‍රශ්න තිබෙන බව සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ අදහස් දක්වන තවත් සමහරුන්ගේ මතය වී තිබේ.

සිය රටේ නායකයන් මෙවැනි ගෞරව නාමවලින් ඇමතීම මධ්‍යම ආසියානු කලාපයේ රටවලට ආගන්තුක දෙයක් නොවේ; කසක්ස්තානයේ ජනමාධ්‍ය එරට ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන්නේ "ජාතියේ නායකයා" යනුවෙනි.

තුර්ක්මෙනිස්තානයේ මාධ්‍ය ජනාධිපතිවරයා අමතන්නේ "ආරක්ෂකයා" යන නාමයෙනි.

1992 සිට තජිකිස්තානයේ බලය හොබවන ජනාධිපති රහ්මොන් යටතේ රටේ බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝන සිදුවන බවට සහ භාෂණයේ නිදහස බිඳ වැටී ඇති බවට විවේචන එල්ල වෙමින් පවතී.