ලංකාවට අවශ්‍ය "දේශ-කළමනාකරණය"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලංකාවට අවශ්‍ය "දේශ-කළමනාකරණය"

ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ ධාවන සම්මේලනයේ නියාමනයන්ට අනුව සැකසුණු ධාවන තරග ශ්‍රී ලංකාවේ නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් මෝටර් රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ළඟා වීමට ශ්‍රී ලංකාව අපොහොසත් වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභී මෝටර් රථ ධාවන ශූරයෙක් පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රය මෙන්ම බොහෝ කේෂ්ත්‍ර අදවන විට එදා පැවති තත්වයටත් වඩා පිරිහී ඇති බවද ඩිලන්ත මාලගමුව බීබීසී සිංහල සේවයට පැවසීය.

වැඩි විස්තර සඳහා:

සබැඳි විෂයයන්