නාය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගංවතුර සහ නාය යාම්: ලක්ෂ පහක් අවතැන්

ඇතැම් ප්‍රදේශවල ගංවතුර මට්ටම පහළ යමින් පවතින අතර එම ප්‍රදේශවල අවතැන්ව සිටින ජනතාව වෙත සහන සැලසීමට බලධාරීහු කටයුතු කරමින් සිටිති.

ධාරානිපාත වර්ෂාව හමුවේ ඇති වූ ගංවතුර සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් මරණයට පත් පිරිස මේ වන විට 146 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අත්වැල්තොට නාය යාමට හසු වූ ප්‍රදේශයේ දර්ශන ඉහත වීඩියෝ පටයේ දැක්වේ.

සබැඳි විෂයයන්